۹۸ درصد اوراق منتشره در دولت سیزدهم برای تسویه بدهی دولت قبل بود

سازمان برنامه اعلام کرد: کل رقم انتشار اوراق از ابتدای دولت سیزدهم تا ابتدای مرداد امسال ۳۰۶ همت بوده که بالغ بر ۳۰۰ همت از این اوراق (معادل ۹۸ درصد) برای تسویه و پرداخت اوراق منتشر شده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند