۷۰ ملک مازاد دولت آماده عرضه در فرآیند مولدسازی

وزارت اقتصاد از شناسایی ۱۸۰۰ ملک مازاد در جریان مولدسازی خبر داد و اعلام کرد: اکنون ۲۶ ملک را آماده عرضه داریم و بیش از ۴۰ ملک نیز قیمت گذاری شده است که در هفته‌های آتی عرضه خواهد شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند