۶۰ هزار پروژه نیمه‌تمام داریم/ تحقق ۵ همت درآمد دولت با مولدسازی

رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه تاکنون حدود ۵ همت درآمد از طریق واگذاری اموال راکد دولتی محقق شده است، از وجود بیش از ۶۰ هزار پروژه نیمه‌ تمام در کشور خبر داد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند