۶۰۰ هزار اظهارنامه برای فراریان مالیاتی صادر می‌شود

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: یکی از راه‌های فرار مالیاتی تا پیش از این، عدم تسلیم اظهارنامه بود که این مسیر بسته شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند