۴۳.۶ درصد نرخ تورم سالانه کشور در دی ۱۴۰۲

مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه کشور در دی ماه ۱۴۰۲ را برابر ۴۳.۶ درصد اعلام کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند