۳ شرط افزایش مالیات/ تاثیر منفی رشد غیرمنطقی مالیات بر کسب‌وکارها

رییس شورای بهبود محیط کسب و کار گفت: افزایش مالیات با ۳ شرط جلوگیری از فرارهای مالیاتی، گسترش جامعه هدف و شناخت پایه‌های مالیاتی جدید باید صورت گیرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند