۳۵۸ ملک دولتی مازاد اعلام شد/ وزارت نیرو دارای بیشترین ملک مازاد

در بیست و هفتمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت ۳۵۸ ملک دولتی مازاد اعلام شد که بیشترین ملک مازاد مربوط به وزارت نیرو با ۲۹۴ فقره آپارتمان در استان خوزستان است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند