۲۷ همت بابت یارانه نقدی بیستم دی ماه واریز می‌شود

ماهانه ۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به حساب ۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ایرانی واریز می‌شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند