۱۴۵ هزار فروشگاه به طرح کالابرگ الکترونیکی پیوستند

معاون وزیر کار گفت: تاکنون ۱۴۵ هزار فروشگاه خرد و زنجیره‌ای در طرح کالابرگ الکترونیکی مشارکت داشته اند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند