۱۳۷ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ شد/ سهم ۶ درصدی مالیات بر ثروت

بررسی ها نشان می دهد که در بهار امسال در مجموع ۱۳۷ هزار و ۱۸۸ میلیارد تومان درآمد مالیاتی اخذ شده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند