۱۲۵ برند پوشاک قاچاق شناسایی شد

مدیرکل صنایع و منسوجات وزارت صمت با اشاره به اینکه قاچاق بودن ۱۲۵ برند محرز شده است، گفت: طی هفته گذشته حدود ۴۰ میلیارد تومان پوشاک قاچاق جمع‌آوری و به املاک تملیکی تحویل شده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند