۱۰.۵ میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شد

در ۹ ماهه سال جاری ۱۰ میلیون و ۵۴۵ هزار و  ۵۲۸ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲.۲ میلیارد دلار به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند