یک میلیون دارایی غیرمنقول دولت شناسایی و سنددار شد

خزانه دار کل کشور از شناسایی یک میلیون دارایی غیرمنقول دولت خبر داد و گفت: با هماهنگی سازمان ثبت در حال سنددار کردن این اموال هستیم.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند