کیفیت و مقدار نان ملاک تخصیص یارانه به نانوایی‌ها

مشاور وزیر اقتصاد گفت: به زودی زمینه ارزیابی از کیفیت نان، برخورد نانوایان و مقدار نان به ازای هر تراکنش مهیا خواهد شد تا ملاک تخصیص یارانه به نانوایی‌ها قرار گیرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند