کمک هزینه نانوایان به ۴۰ درصد افزایش یافت

سخنگوی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان گفت: کمک هزینه نانوایان از ۳۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافت.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند