کمک های مالی هوادار حامی پرسپولیس به سازمان خصوصی‌سازی ارسال شود

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در نامه ای به به مدیرعامل پرسپولیس اعلام کرد که باید یک نسخه از قراردادهای بازیکنان و کادر فنی و کمک‌های مالی هوادار حامی به این سارمان ارسال شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند