کشف فرار مالیاتی ۳۶۳ میلیارد تومانی یک شرکت در شمال غرب کشور

اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی از شناسایی فرار مالیاتی ۳۶۳ میلیارد تومانی یک شرکت فعال در صنعت چوب خبر داد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند