کاهش فرار مالیاتی مشاغل خاص با سامانه مودیان مالیاتی

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تاثیرات راه اندازی سامانه مودیان مالیاتی بر ایجاد عدالت و شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی پرداخت.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند