کارگاه تخصصی «خلق برند» در یزد برگزار شد

یزد- کارگاه تخصصی «خلق برند» با هدف آموزش خلق برند از سوی معاونت خدمات فناوری در پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند