کارایی کریدورهای منطقه، متاثر از نقش‌آفرینی ایران

هرگونه موفقیت یا کارایی کریدورهای اقتصادی در سطح منطقه، به طور قابل ملاحظه‌ای متاثر از حضور و نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران شکل خواهند گرفت.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند