چه کسانی از مدیریت اقتصاد در شرایط تحریم عاجزند؟

اصلاح طلبان اخیرا به بخشی از صحبت‌های وزیر اقتصاد اشاره کرده و گفته‌اند وزیر اقتصاد دولت سیزدهم اعتراف کرده است که در شرایط تحریم نمی‌توان اقتصاد را مدیریت کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند