چند درصد از صادرات کشور مواد پتروشیمی است؟

رئیس کل گمرک گفت: ۴۴ درصد صادرات کالاهای غیر نفتی از مواد پتروشیمی است و ارزش کالاهای صادراتی پتروشیمی به علت کاهش قیمت جهانی ۱۸ درصد کاهش یافته است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند