چند تن کالای اساسی هنوز ترخیص نشده اند؟

بررسی اظهارنامه های در جریان تشریفات ترخیص واردات کالاهای اساسی نشان می دهد که از ابتدای سال تا ۶ مرداد ماه ۱۳۲۴ هزار تن و به ارزش ۲۳۲ هزار و ۳۷۲ میلیارد ریال، هنوز ترخیص قطعی نشده اند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند