چقدر حقوق ورودی از واردات خودرو و موبایل اخذ شد؟

طی ۵ ماه نخست امسال ۲۹۸ میلیارد و ۸۰۰ میلوین تومان حقوق ورودی از خودرو و ۲۶۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار اخذ شده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند