چرا اقتصاد ایران نسبت به تغییرات نرخ بهره حساسیت کمتری دارد؟

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به استفاده از ابزار نرخ بهره گفت: روسیه در مقطعی با افزایش یکباره نرخ بهره از تحریم‌ها عبور کرد؛ اما به‌طورکلی نقش تغییرات بهره در اقتصادهای مختلف دنیا متفاوت است

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند