پیشنهاد غضنفری برای واریز همه درآمد نفت و گاز به صندوق توسعه ملی

مدیرعامل صندوق توسعه ملی با اشاره به بدهی ۱۴۰ میلیارد دلاری دولت و بخش خصوصی به این صندوق گفت: اگر همه درآمدهای نفت و گاز به صندوق واریز شود اندازه ۱۰ سال گذشته برای دولت درآمدزایی می کنیم.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند