پیشرفت کشور نیازمند نگاه جامع نگر است

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه باید نگاه تک سویه به توسعه اقتصاد را کنار بگذاریم، گفت: اگر به دنبال توسعه و پیشرفت کشور هستیم باید رویکرد جامعه نگر دنبال شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند