پنجمین نشست کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد برگزار شد

پنجمین نشست کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۲ با حضور اعضای این کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به ریاست سرپرست معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند