پشت پرده جریان مخالفت با عرضه اینترنتی دارو

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در ضمن دفاع از عرضه اینترنتی دارو، انحصارگران را عوامل پشت پرده جریان مخالفت با سکوهای اینترنتی واسطه در عرضه دارو دانست.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند