پرداخت ۲.۵ همتی بانک‌‎ها بابت مالیات

وزیر اقتصاد گفت: فروش اموال مازاد بانکها تا سال ۱۴۰۰ فقط ۵۴ همت بود اما در این دو سال ۶۲ همت اموال مازاد فروش رفته است و در بهمن امسال که حساب‌ها بسته می‌شود، این عدد بیشتر خواهد شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند