پرداخت مزایای غیرمستمر نقدی و غیرنقدی کارکنان دولت شفاف می‌شود

خزانه داری کل کشور در بخشنامه ای اعلام کرد که باید پرداخت‌های مزایای غیرمستمر نقدی و غیرنقدی کارکنان دولت در سامانه های مربوطه بارگذاری شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند