پذیرش ۹۷ درصد اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش‌افزوده، بدون رسیدگی

رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۹۷ درصد اظهارنامه‌ های مالیات بر ارزش افزوده بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند