پایان مهلت شرکت در مزایده ۱۱۴۷ اموال غیرمنقول

عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی گفت: امشب مهلت مشارکت در مزایده ۱۱۴۷ اموال غیرمنقول این سازمان به پایان می‌رسد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند