پارسال ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی پرداخت شد

رییس اتاق تهران گفت: پارسال معادل ۳۶ درصد از جی دی پی کشور به یارانه پنهان تخصیص یافت که یارانه پنهان نفت، گاز و برق به ترتیب ۵۲ میلیارد دلار، ۴۵ میلیارد دلار و ۳۰ میلیارد دلار بوده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند