وزش نسیم دلارهای آزاد شده بدون FATF/ بازار دیگر متلاطم نمی‌شود

طی سال‌های گذشته آزادسازی دلارهای مسدود شده را به مسائلی از قبیل FATF گرده زده بودند و با این بهانه سال‌ها پول‌های ایران در کشورهای دیگر غیر قابل دسترسی بود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند