وزارت کار ملزم به شناسایی خانوار پردرآمد و حذف یارانه آنها است

سخنگو سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفت: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ وزارت کار ملزم به بازبینی و شناسایی خانوار پردرآمد در دو نوبت و حذف آنها از دریافت یارانه نقدی است که اردیبهشت و دی انجام شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند