وزارت اقتصاد: حدود ۲ میلیون نفر بدون ضامن وام گرفتند

بانک‌های دولتی و بانک هایی که دولت سهام مالکیتی آنها را در اختیار دارد، از ابتدای بهمن ۱۴۰۰ تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ به یک میلیون و ۹۲۸ هزار و ۷۲۴ نفر ۶۸ هزار و ۸۸۱ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند