ورود برخی اموال دولتی به چرخه عرضه فروش

وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه تعداد قابل توجه‌ای از اموال مازاد دولتی شناسایی شده است، گفت: این اموال وارد عرضه و فروش در قالب بورس کالا، مزایده عمومی و فراخوان عمومی شده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند