واگذاری ۵۹.۸ هزار میلیارد تومان دارایی مازاد بانک‌ها

از پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲ در مجموع بالغ بر ۵۹ هزار و ۸۲۵ میلیارد تومان دارایی مازاد توسط بانک‌های تحت مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند