واکنش سازمان امور مالیاتی به حواشی نشست شیراز

سخنگوی سازمان امور مالیاتی در واکنش به حواشی نشست مدیران مالیاتی در شیراز گفت که با توجه به غیرقابل قبول بودن همین حد از عدم صرفه جویی در دولت مردمی،‌ مسوول مرتبط در اداره کل فارس برکنار شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند