واریز مانده سود سهام عدالت در اولین موعد پرداخت

سهامدارانی که سود سال های گذشته سهام عدالت خود را دریافت نکردند، می توانند با بروز کردن اطلاعات خود، تمامی این سود ها را در اولین موعد پرداخت سود سهام عدالت دریافت کنند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند