واحدهای آلاینده در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی جریمه می شوند

سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه ای از تعلق جریمه قطعی به واحدهای آلاینده در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی خبر داد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند