هزینه تولید گندم بهار امسال چقدر بود؟

در بخش غلات، بهار امسال متوسط قیمت یک کیلوگرم گندم ۱۱۴ هزار و ۹۰۹ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۶.۵ درصد افزایش را نشان می دهد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند