نرخ پتروشیمی‌ها به فرمول بازگشت/ حداقل قیمت خوراک ۵ هزار تومان

بر اساس مصوبه هیئت دولت تا پایان برنامه هفتم، نرخ خوراک پتروشیمی ها بر اساس فرمول محاسبه خواهد شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند