نرخ خرید تضمینی کلزا ۳۹ هزار تومان

سال گذشته کشت کلزا کاهش یافت و در استان مستعدی مانند خوزستان که قبلاً ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تن کشت و برداشت کلزا انجام می‌شد این عدد امسال به ۴۰ تا ۵۰ هزار تن رسیده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند