نحوه ورود سرمایه حداقل ۱۰۰ هزار دلاری برای اخذ اقامت ۵ ساله

وزارت اقتصاد دستورالعمل متنوع سازی روش های ورود سرمایه به کشور برای سپرده گذاری بلندمدت ارزی و سرمایه گذاری را آماده کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند