نان سهمیه بندی نمی شود/ آزادسازی قیمت نان کذب است

مشاور وزیر اقتصاد گفت: دولت هیچ دستور کاری در موضوع سهمیه‌بندی و آزادسازی قیمت نان ندارد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند