نامه خاندوزی به بذرپاش برای پوشش بیمه شخص ثالث ناوگان ریلی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی بر لزوم تهیه بیمه نامه شخص ثالث به جای بیمه نامه مسئولیت برای ناوگان ریلی تأکید کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند