میزان حقوق و عیدی کارکنان دولت در سال ۱۴۰۳ چقدر خواهد بود؟

براساس ابلاغیه بخش نامه بودجه سال ۱۴۰۳، میزان افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت، ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند