میانگین پرداخت مالیات در اصناف مختلف

آمارها از میزان پرداختی پایین مالیات در بخش اصناف نسبت به سایر مشاغل حکایت دارد؛ مشاغلی که علیرغم درآمد قابل توجه، در رده پایین‌ترین میزان پرداخت مالیات قرار دارند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند